Tutkimukset

TEKin edunvalvonta, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja jäsenpalveluidemme kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon ja laajassa sidosryhmäyhteistyössä kertyvään asiantuntemukseen.

Vastavalmistuneiden palautekysely

Vuonna 2015 tekniikan yliopistoista valmistuneiden palautekyselyn perusteella DI-tutkinto antaa hyvän pohjan työelämään.

Työllisyystilastot

Tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyys näyttää kääntyneen laskuun. Marraskuussa työttöminä oli 3099 tekniikan akateemista, mikä oli 5 prosenttia alan työvoimasta. Samalla tasolla oltiin edellisen...

Jäsentutkimus

Palkkauksen parantaminen, työhyvinvoinnin edistäminen, yliopistojen rahoitus, malu-aineiden opetus – näitä jäsenet haluavat TEKin edistävän. Mitä muuta selvisi syksyn 2016 jäsentutkimuksessa?

Työmarkkinatutkimus (TMT)

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2015 lokakuussa 4 750 euroa ja keskipalkka 5 224 euroa.

Naisten kokema syrjintä tekniikan alalla

Naisten osuus tekniikan alan osaajista on kasvanut. Tasa-arvoon on kuitenkin vielä matkaa. Monet naiset kertovat kokevansa syrjintää työpaikallaan.

Osaamisen kehittämisen kysely

TEKin jäsenet haluavat mielenkiintoista työtä, jossa voi kehittyä ja johon voi vaikuttaa. Keskeistä on tasapainoinen työn ja vapaa-ajan suhde sekä varma toimeentulo. Miten nämä ovat toteutuneet?

Asiantuntijatyö muuttuu

TEK tutkii digitalisaation vaikutusta tietotyöhön ja organisoitumiseen yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston InnoSpring Catch-tutkimushankkeen kanssa.

Naiset ja miehet tekniikan alalla

Miltä näyttää naisten ja miesten työmarkkinatilanne? Ovatko naiset ja miehet samoissa vai eri tehtävissä? Toteutuuko samapalkkaisuus?

SIDOSRYHMÄTUTKIMUS

TEK selvitti syksyllä 2015 sidosryhmien näkemyksiä koulutuksesta, tekniikan kehittämisestä, elinkeinoelämästä ja työelämän edunvalvonnasta.

Sivut