Työntekijän ryhmähenkivakuutus

Mikä on ryhmähenkivakuutus ja ketkä kuuluvat sen piiriin?

Työntekijän ryhmähenkivakuutuksen piiriin kuuluvat työeläkelakien alaiset työntekijät. Vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia järjestäytynyt työnantajia, joita sitovaan työehtosopimukseen sisältyvät ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset. Työntekijä säilyy työsuhteen jälkeen kolme vuotta vakuutettuna kolme vuotta ja vakuutus päättyy työntekijän siirtyessä vanhuuseläkkeelle tai tämä täyttäessä 65 vuotta työsuhteen päätyttyä.

Keskimääräinen maksu vuonna 2013 oli 0,067 % palkoista ja maksu vaihtelee vakuutusyhtiöittäin. Vakuutusmaksuja ei tarvitse maksaa avoimen ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä sekä johtavassa asemassa olevista osakeyhtiön osakkaista, jotka omistavat yli 50 % yrityksen osakkeista. Työttömyysvakuutusmaksulla rahoitetaan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista.

Asiasanat: