Työntekijän eläkevakuutus

Tietoa työntekijän eläkevakuutuksesta (TyEL).

Yrittäjän on lain mukaan huolehdittava myös työntekijöidensä eläketurvan järjestämisestä jolloin työnantaja järjestää työntekijöidensä työeläketurvan ottamalla TyEL-vakuutuksen työntekijöillensä. TyEL-vakuutussopimus tulee tehdä, jos yrittäjä työllistää jatkuvasti työntekijöitä tai puolen vuoden aikana maksetut palkat ovat vähintään 7518 euroa.

Vuonna 2014 työntekijän maksuosuus on alle 53-vuotiaalta 5,55 % ja yli 53-vuotiaalta 7,05 %.

Työntekijän eläkelain perusteella voi saada seuraavia eläkkeitä ja etuuksia:

  • vanhuuseläkettä 63-68 vuotta täyttäneelle työntekijälle,
  • varhennettua vanhuuseläkettä 62-vuotiaana,
  • eläkkeelle siirtyvälle työntekijälle osa-aikaeläkettä hänen siirtyessään kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön,
  • työkyvyttömyyseläke myönnetään joko toistaiseksi tai määräaikaiseksi kuntoutustukena
  • yksilöllistä varhaiseläkettä 60-64-vuotiaalle työntekijälle, jonka työkyky on pysyvästi alentunut sairauden vuoksi
  • työttömyyseläkettä pitkäaikaisesti työttömänä olleelle työntekijälle, joka on täyttänyt 60 vuotta
  • perhe-eläkettä leskelle ja alle 18-vuotiaille lapsille tai
  • eläkelaitoksen harkinnan mukaan kuntoutusrahaa ja kuntoutuskustannuksia työkyvyttömyyden estämiseksi.
Asiasanat: