Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Sairasvakuutusmaksu on työnantajilla 2,14 % vuonna 2014 maksettavista palkoista ja palkansaajan sairasvakuutusmaksu on 1,19% ja päivärahamaksu 0,82%. Yrittäjän sairasvakuutusmaksu on 1,19 % & ja päivärahamaksu 0,92 %.

Asiasanat: