Opetuksen kampuskiertue

Järjestämme opetuksen kehittämisen kampuskiertueen yliopistoissa syksyllä 2015 – keväällä 2016.

Kampustapahtumissa nostetaan esiin ajankohtaisia yliopisto-opetuksen kehittämiseen liittyviä teemoja ja edistetään hyvien käytänteiden ja työkalujen käyttöönottoa sekä kootaan yhteen opetuksen kehittäjiä. Kohderyhmänä on koulutusohjelmien johto ja vastuuhenkilöt, opettajat ja suunnittelijat, opiskelijat, työelämän edustajat ja muut yliopisto-opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet.

Noin puolen päivän mittaiset tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä yliopistojen ja ylioppilaskuntien kanssa, jotta kokonaisuus palvelee mahdollisimman hyvin kunkin yliopiston opetuksen kehittämistä. TEK raportoi tapahtumat ja tekee niistä koosteet hyödynnettäväksi myöhemmin.

Sustainability Teaching - Match Made in Aalto

Kestävän kehityksen osaaminen on yksi niistä läpileikkaavista teemoista, joiden tulisi sisältyä ainakin jossain määrin jokaisen tekniikan korkeakoulutetun tutkintoon. Teeman sisällyttäminen eri alojen omaan substanssiosaamiseen on kuitenkin haasteellista. Monet opettajat kokevat hankalaksi opettaa asiaa, jonka asiantuntijoita eivät itse ole. Yksi ratkaisu tähän on opettajien vertaistuki. TEKin ja Aalto-yliopiston järjestämässä opetuksen kehittämisen kampustapahtumassa luotiin pohja vertaisverkostolle, jonka tavoitteena on tukea kestävän kehityksen integrointia muuhun tekniikan opetukseen. Tilaisuus oli myös monille ensimmäinen, jossa kestävän kehityksen asiantuntijat ja opettajat Aallossa kokoontuivat yhteen. Lue kooste (in English) täältä:

TURKU FUTURE TECHNOLOGIES-VERKOSTO

Turku Future Technologies (TFT) on tuore koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkosto, joka lisää teknologiayritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä tuomalla korkeakoulujen huippuosaamisen teollisuuden yritysten ulottuville. Verkoston tavoitteena on vahvistaa teknillistä osaamista sekä Turun alueen ja Lounais-Suomen tunnettuutta ja vetovoimaa tekniikan alan osaamiskeskittymänä. Turun kampustapahtumassa keskusteltiin verkoston mahdollisuuksista ja jalkauttamisesta osaksi ylipistojen ja korkeakoulujen opetusta, tutkimusta ja muuta toimintaa. Tapahtuman koosteen ja esitykset voit lukea täältä:

Kestävää kehitystä Lappeenrannassa

Kiertue starttasi lokakuun lopussa Lappeenrannassa, jossa teemana oli kestävän kehityksen osaaminen. Tapahtuman osallistujat jäsensivät tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa kestävän kehityksen osaamista sekä sitä, miten yliopisto, opettajat, oppimisympäristöt ja opiskelijat voivat tukea sen kehittymistä. Työpajassa kiteytettiin, miten kestävä kehitys näkyy LUT:ssa, miten tähän on tultu ja mihin suuntaan tulevaisuudessa tulisi mennä. Lue tästä kooste LUTin kampustapahtumasta:

Työelämäyhteys nykyaikaan Oulussa

Kampuskiertue rantautui 2.2.2016 Oulun yliopistolle. Tapahtuman teemana oli työelämäyhteyden kehittäminen. Tapahtumassa tunnistettiin hyviä käytänteitä ja työkaluja, joiden avulla voidaan tukea ja parantaa yliopiston yhteistyötä työelämän ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Osallistajat pääsivät myös itse tutustumaan modernisoidun opetustilan mahdollisuuksiin ja digitaalisiin työvälineisiin.

Lue tästä kooste Oulun kampustapahtumasta: