Diplomityöpalkinto - Palkitut työt

Palkinnon saajat ja palkitut työt vuodesta 1986.

2015

DI Anssi Ilmanen työstään Soft Error Correcting Configuration Scrubber for the Compact Radiation Monitor Onboard the Aalto-1 satellite. Turun yliopisto/Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Informaatioteknologian laitos. Työn ohjaajat: TkT Tero Säntti ja FT Juhani Peltonen.

Lue lisää palkinnon saajasta TEK Verkkolehdestä.

 

2014

DI Jarkko Luntta työstään Ristiinliimattu massiivipuulevykenttä rungon vaakakuormia siirtävänä rakenteena. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennustekniikan laitos. Työn ohjaajat: DI Heikki Solarmo ja DI Janne Manninen. Työn valvoja: professori Jari Puttonen.

2013

DI Jarno Kukkola työstään Verkkosuodattimella varustetun verkkosuuntaajan virtasäätö. Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, sähkötekniikan laitos. Työn ohjaaja apulaisprofessori Marko Hinkkanen.

2012

DI Heidi Heikkinen työstään Utilization of wave energy for seawater desalination and electricity production. Aalto-yliopisto/Insinööritieteiden korkeakoulu. Työn ohjaaja: professori Markku Lampinen.

2011

DI Satu Huuhka työstään Kierrätys arkkitehtuurissa. Betonielementtien ja muiden rakennusosien uudelleenkäyttö- uudisrakentamisessa ja lähiöiden energiatehokkaassa korjaus- ja täydennysrakentamisessa. TTY / Arkkitehtuurin koulutusohjelma. Tarkastaja professori Kari Salonen.

2010

DI Tapio Manninen työstään Computer Vision Aided Print Pattern Generation in Inkjet Printed Electronics TTY / Signaalinkäsittelyn laitos. Ohjaaja: TkT Heikki Huttunen, valvoja prof. Ari Visa.

2009

DI Anssi Sinervo työstään "Kaksinapaisen oikosulkumoottorin poikittaisvärähtelyjen mallinnus ja säätö". TKK/ Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnassa sähkömekaniikan tutkimusryhmässä. Valvoja: professori Antero Arkkio ja ohjaaja: TkT Kai Zenger.

2008

DI Satu Kantola työstään "Älykkäiden tieliikennejärjestelmien tiedonsiirtotekniikat", Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos Ohjaajat: professori Risto Lahdelma ja yliassistentti Jarkko Paavola.

2007

DI Erkka Herola työstään "Matan tehonkulutuksen EKG-mittalaitteen suunnittelu ja toteutus", TKK/Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Ohjaajat: TkT Markus Turunen ja LL Janne Jokinen.

2006

DI Pekka Ruusuvuori työstään "Tumor Classification using Support Vector Machines". TTY/Signaalinkäsittelyn laitos.  Ohjaajat:  professori Olli Yli-Harja ja TkT Sampsa Hautaniemi

2005

DI Kalle Kantola työstään, "Modelling of Electroless Nickel Plating Process for Control Purposes", TKK/ Konetekniikan osasto. Ohjaaja prof. Heikki Koivo, tarkastaja prof. Mauri Airila.

2004

DI Suvi Papula työstään "Elektrodimateriaalien valinta paperikoneen prosessivesien sähkökemialliseen monitorointijärjestelmään", TKK/Konetekniikan osasto. Ohjaaja DI Tero Kättö, tarkastaja prof. Hannu Hänninen.

2003

1. palkinto

DI Marja Isosomppi työstään "Kylmäplasmateknologian käyttö funktionaalisessa tekstiiliviimeistyksessä", TTKK/Materiaalitekniikan osasto. Ohjaaja tutkija, DI Paula Vesa ja tarkastaja prof. Pertti Nousiainen.

2. palkinto

DI Jessica Rosenholm työstään "Synthesis and Characterization of Ordered Micro- and Mesoporous Silica Materials Prepared by Supramolecular Templating and Their Application as Carrier Matrixes for Controlled Drug Release", Åbo Akademi/Kemisk-tekniska fakulteten. Ohjaaja FT Mika Lindén.

2002

DI Jaakko Peltonen työstään "Self-Organizing Maps in Learning Metrics", TKK/ Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto. Valvoja prof. Samuel Kaski.

2001

DI Johanna Meltaus työstään "Design, Fabrication and Measurement of a High-Temperature Superconducting Bandpass Filter", TKK/ Tekn.fysiikan ja matematiikan osasto. Valvoja prof. Martti M. Salomaa.

DI Mikko Valkama työstään "Advanced DSP for I/Q Implance Compensation in Digital Receivers", TTKK/ Sähkötekniikan osasto. Valvoja prof. Markku Renfors.

2000

DI Sirpa Launis työstään "Dynamics and Performance of Continuous Groundwood Process", TTKK/ Konedynamiikan laboratorio Valvojat: prof. Erno Keskinen ja prof. Michel Cotsaftis.

1999

Varsinainen palkinto:

DI Marko Mätäsniemi työstään "Geometrisesti monimuotoisten kattojen 3D-mallinnus CAD-järjestelmässä", TTKK/ Geoinformatiikan laboratorio. Valvoja: prof. Tapio Majahalme.

Kunniamaininta:

DI Iikka Virkkunen työstään "Paperikoneen imuteloissa käytettävien ruostumattomien duplex-terästen terminen väsyminen", TKK/ Materiaalitekniikan laboratorio. Valvoja: prof. Hannu Hänninen.

1998

Varsinainen palkinto:

DI Ville Voipio työstään "Four-ray process colorimeter", TKK/ Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Valvoja: prof. Erkki Ikonen.

Kunniamaininta:

DI Mika Forssell työstään "Liikkuvuuden hallinta matkapuhelinverkkoon pohjautuvien pakettidatajärjestelmien runkoverkoissa", LTKK/ Tietotekniikan osasto. Valvoja: prof. Esa Kerttula.

DI Tia Sorsa työstään "Proteiinien tuottaminen ja puhdistaminen geeniteknisin menetelmin rakennetutkimuksen tarpeisiin", LTKK/ Kemiantekniikan osasto. Valvoja: FT Marianne Nyström.

1997

Varsinainen palkinto:

DI Julius Luukko työstään "Käämivuon suoraan säätöön perustuva kestomagneettitahtikonekäyttö" LTKK/Energiatekniikan osasto. Valvoja: apul.prof Juha Pyrhönen.

Kunniamaininta:

DI Teemu Pohjola työstään " Resonant Tunneling Through a Two-level Dot and Double Dots" HTKK/Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto. Valvoja: prof. Martti M. Salomaa.

1996

Varsinainen palkinto:

DI Thad (Thaddeus) C. Maloney työstään "Structural changes induced in pulp fibers from wet pressing from the viewpoint of fiber/water interaction", TKK/Prosessi- ja materiaalitekniikan laitos. Valvoja: prof. Hannu Paulapuro.

Kunniamaininta:

Arkk. Juha Mäki-Jyllilä työstään "A Center for Cultural and Religious Studies" - Uskontojen ja kulttuurien tutkimuskeskus Japaniin", TTKK/Arkkitehtiosasto. Valvoja: prof. Juhani Katainen.

1995

Varsinainen palkinto:

DI Hannu Helminen työstään "Neuronavigaattorin geometrinen mallintaminen ja diagnostisen tilavuuskuvan paikallistaminen aivoleikkauksessa", OY/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Pentti Lappalainen.

Kunniamaininnat:

Arkk. Elina Vaittinen työstään "The Bauhaus Weimar revisited - arkkitehtikoulun laajennussuunnitelma, TTKK/Arkkitehtiosasto. Valvoja: prof. Juhani Katainen.

DI Tapani Honkamaa työstään "Säteilymittaukset ja mittaustulosten reaaliaikainen tiedonsiirto liikkuvassa autossa", TKK/Teknisen fysiikan laitos. Valvoja: prof. Rainer Salomaa.

1994

DI Katja Alanko työstään: "Recyclability of Thermomechanical Pulp Fibres, TKK/Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto. Valvoja: prof. Hannu Paulapuro.

DI Ari Kallinen työstään: "Nopeiden kantataajuusmodeemien linjatestauslaite", TTKK/Sähkötekniikan osasto. Tarkastaja: proff. Petri Jarske.

DI Jussi Vikström työstään: "New Cobalt-free Hardfacing Alloys for Nuclear Power Plant Components", TKK/Konetekniikan osasto. Valvoja: prof. Hannu Hänninen.

1993

DI Marko Teittinen työstään: "GSM-järjestelmän radioverkkosimulaattorin suunnittelu ja toteutus", LTKK/Tietotekniikan osas-to. Valvoja: prof. Jarmo Harju.

DI Janne Väänänen työstään: "Kestomagnetoidun suurnopeussähkömoottorin sähköisten ja termisten ominaisuuksien laskeminen", TKK/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Tapani Jokinen.

1992

Varsinainen palkinto:

DI Kari Pulli työstään: "3D Graphics on the Multiprocessor System DAMP", Oulun yliopisto/Teknillinen tiedekunta/ Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Matti Pietikäinen.

Kunniamaininnat:

DI Jukka Heikkonen työstään: "Digitaalinen kuvankäsittely konvektorivirtausten analysoinissa.LTKK/Tietotekniikan osasto. Valvoja: prof. Erkki Oja.

Arkkitehti Tuula Pukkila työstään: "Suuri tehdas ja pieni keskusta - Jämsänkosken ydinkeskusalueen suunnitelma", TKK/Arkkitehti-osasto. Valvoja: apul.prof. Risto Mäkitalo.

1991

Varsinainen palkinto:

Arkkitehti Mauri Korkka työstään "Paris-La Défense: Framing the Axis for the Twenty-First Century", TTKK/Arkkitehtuurin osasto. Valvoja: prof. Juhani Katainen.

Kunniamaininta:

DI Simo Nikula työstään "Haarukkavoimien aiheuttamat vinoutumisjännitykset puomissa", LTKK/Konetekniikan osasto. Valvoja: prof. Erkki Niemi.

1990

Varsinainen palkinto:

DI Tom Sundholm työstään "Keskeisten hermofysiologisten soluparametrien määrittäminen jännitelukituskokeissa: lineaariseen kaapeliteoriaan perustuva reaaliaikainen laskentaohjelma sekä laitteisto", TKK/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Paavo Jääskeläinen.

Kunniamaininnat:

DI Matti Pikkarainen työstään "Tienpidon KTS:n asiantuntijajärjestelmä", Oulun yliopisto/Teknillinen tiedekunta/Rakennetekniikan osasto. Valvoja: prof. Sakari Riihelä.

DI Ari Salonen työstään "Joustavien valmistusjärjestelmien strategia", TKK/Konetekniikan osasto. Valvoja: prof. Hans Andersin.

1989

Varsinainen palkinto:

Arkkitehti Markku Karjalainen työstään "Hiidenportin kansallispuiston käyttösuunnitelma", Oulun yliopisto/Teknillinen tiedekunta /Arkkitehtuurin osasto. Valvoja: prof. Jouni Koiso-Kanttila

Kunniamaininnat:

DI Jari Kangas työstään "Soinnuttomien klusiilien erottelu Otaniemen puheentunnistusjärjestelmässä", TKK/Tietotekniikan o-sasto. Valvoja: prof. Teuvo Kohonen.

DI Mika Piirto työstään "Kannettavan mittaus ja säätöaseman kehittäminen", TTKK/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Heikki Koivo.

1988

Varsinainen palkinto:

DI Pekka Rissanen ja DI Ari Virekunnas työstään "Optisten kuituhaaroittimien valmistus uudella plasmauunimenetel-mällä", TTKK/Elektroniikan laitos. Valvojat: Apul.prof. A.B. Sharma ja dos. Rolf Hernberg.

Kunniamaininnat:

DI Örjan Andersson työstään "Biologiskt kompatibla fostatopalglas", Åbo Akademi/Kemisk-Tekniska fakulteten. Valvoja: prof. Kaj Karlsson.

DI Pauli Heikkilä työstään "Integroitujen analogiapiirien synteesi ja optimointi", TKK/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Martti Valtonen.

1987

Varsinainen palkinto:

DI Ari Alanko työstään "Ohjausjärjestelmän kehittäminen kitkakytkimen luiston hallitsemiseksi", TKK/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Paavo Jääskeläinen

Kunniamaininnat:

DI Päivi Martikainen työstään "Kinetiken vid klorering av en karbo-xylsyra", Åbo Akademi/Kemisk-tekniska fakulteten. Valvojat: prof. Leif Hummelstedt ja apul.prof. Erkki Paatero.

DI Asko Niemenmaa työstään "Kompleksisen vektoripotentiaalin käyttö epätahtikoneen magneettikentän numeerisessa ratkaisemi-sessa", TKK/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: Apul.prof. Jorma Luomi.

1986

Varsinainen palkinto:

DI Pekka Salminen työstään" Papperets vattensortpiton vid korta kontakttider", Åbo Akademi/Kemisk-tekniska fakulteten. Valvoja: prof. Dan Eklund.

Kunniamaininnat:

Arkkitehti Kari Peltonen työstään "Pysäkkikatosten rakennejärjestelmät", TTKK/Arkkitehtuurin osasto. Valvoja: Prof. Erkki Helamaa.

DI Katriina Schrey-Niemenmaa työstään "Aineenvaihdunnan mittausmenetelmän kehittäminen tehohoitoa varten", TKK/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Paavo Jääskeläinen.