Hallitus, jaokset ja hankkeet

Jäsenistä koostuva hallitus hoitaa TEKin asioita ja edustaa sitä.

TEKin hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

TEKin hallitus 2014 - 2017

Hallituksen jäsenet (työpaikka, suluissa valtuustoryhmä)   

puheenjohtajisto

henkilökohtainen varajäsen

Puheenjohtaja
DI Marjo Matikainen-Kallström
(Kokoomus)
 

DI Ari Anttila
(Kokoomus)
Teollisuuden Voima Oyj

1. varapuheenjohtaja
DI Kirsi Kaasinen 
(iTyö)
Outotec (Finland) Oy

DI Timo Huhtaluoma
(Keskusta)
Ympäristöministeriö

2. varapuheenjohtaja
DI Mika Uusi-PIetilä 
(Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki)
Minutor Oy

DI Timo Ali-Vehmas
(Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki)
Nokia Technologies Oy

jäsenet

henkilökohtaiset varajäsenet

DI Lotta Forssell
(Kokoomus)
Valmet Oyj 

DI Pekka Riiali
(Kokoomus)
TeliaSonera Finland Oyj

FM Piri Harju
(iTyö)
Pöyry Finland Oy

DI Timo Nyman 
(Kokoomus)
Neste Jacobs Oy

TkT Jyrki J Kasvi
(Vihreät)
Eduskunta

FM Minna Kilpala
(Vihreät)
Tieto Oyj

DI Kimmo Leveelahti 
(Tfifarna)
LSJ Partners Oy

DI Sari Viljanen
(Tfifarna)
Hidex Oy

DI Jari Nummikoski  
(iTyö)
Nokia Solutions and Networks Oy

DI Anu Vaari
(iTyö)
VTT

DI Jaakko Okkonen 
(kokoomus)
Oulun kauppakamari

KTT, FT Johanna Ahopelto
(kokoomus)
DesNetti Oy

DI Mikko Seppäläinen 
(yhtenäinen TEK ja teekkarihenki)
Accelerando Oy

DI Ville Lahtinen
(yhtenäinen TEK ja teekkarihenki)
Inspecta Tarkastus Oy

DI Jussi Vesala
(TEKin Nuoret)
Reaktor Innovations

DI Jyri Vuorinen
(TEKin Nuoret)
Oy Accenture

Opiskelijaedustaja ja henkilökohtainen varajäsen (toimikausi kalenterivuosi)  

DI Niko Ferm (Aalto)

arkkit. yo Noora Laak (Aalto)

Hallituksen jaokset 2015–2017

TEKin hallitus on nimennyt keskuudestaan jaokset valmistelemaan taloutta ja viestintää koskevia linjauksia ja päätöksiä.

Talousjaos

Jaakko Okkonen, puheenjohtaja (varalla Johanna Ahopelto)
Piri Harju (varalla Timo Nyman)
Mikko Seppäläinen, varapj (varalla Ville Lahtinen)

Viestintäjaos

Lotta Forssell, puheenjohtaja (varalla Pekka Riiali)
Kimmo Leveelahti, varapj (varalla Sari Viljanen)
Jari Nummikoski (varalla Anu Vaari)
Niko Ferm (varalla Noora Laak)

Hallituksen hankkeet 2015–2017

Hallitus on päättänyt perustaa puheenjohtajiston alaisuuteen kaksi hanketta, digihankkeen ja vastavalmistuneiden jäsennyyttä käsittelevän hankkeen. Hankkeita vetämään perustetaan valmisteluryhmät. Niiden tehtävänä on valmistella hallitukselle tehtäväalueeseensa liittyviä ehdotuksia TEKin toiminnan kehittämiseksi. 

Digihanke

Digihankkeen tavoitteena on palvelukokemusten yhdistäminen kanavasta riippumatta (viestinnän kanssa) sekä uusien digitaalisten toimintatapojen hyödyntäminen toimintojen tehostamiseksi ja skaalautumiseksi (kaikki toimialat). 

Vastavalmistuneiden jäsenyyshanke

Hankkeen tavoite on vastavalmistuneiden korkea liittymisaste ja jäsenyyksien jatkuminen. Hankkeessa pyritään tunnistamaan kohderyhmän jäsenyyteen vaikuttavat tekijät ja sille tärkeät toimintamuodot. Hankkeen valmisteluryhmän puheenjohtajaksi on nimetty Jussi Vesala.