TEK myös yrittäjää varten

Noin kuusi prosenttia tekkiläisistä on pää- tai sivutoimisia yrittäjiä.

Ammattijärjestöjä ei perinteisesti ole pidetty yrittäjien etujen ajajina. Valtaosa niiden jäsenistä onkin palkansaaja-asemassa, mutta yrittäjyyden merkitys on kasvussa. Turhasta vastakkainasettelusta pitää päästä eroon ja rakentaa tulevaisuutta yhdessä. Yrittäjyyden edistäminen hyödyttää koko yhteiskuntaa, myös palkansaajia. On hyvä muistaa, että jos ei olisi yrittäjiä, ei olisi myöskään palkansaajia. 

Yrittäjyys on entistä todennäköisempi vaihtoehto myös TEKin jäsenille. Tekkiläisistä pää- tai sivutoimisia yrittäjiä on noin kuusi prosenttia. Näiden lisäksi jopa noin neljännes jäsenistä on harkinnut yrittäjyyttä tai ainakin kiinnostunut siitä. Yrittäjäjäsenten lisääntyessä myös palveluita on kehitetty vastaamana yrittäjien tarpeita. Voit tutustua palvelutarjontaamme täältä.

Edistämme yrittäjyyttä

TEK osallistuu yrittäjyyden toimintaympäristön kehittämiseen ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että kynnys yrittäjäksi lähtemiseen olisi mahdollisimman matala. Tavoitteena on muun muassa saada palkansaajan ja yrittäjän statuksen määrittely yksiselitteisemmäksi ja siirtyminen roolista toiseen helpommaksi, jotta yrittäjäksi ryhtyvä ei menettäisi etujaan ja sosiaaliturvaa.

TEK tavoittelee myös yrittäjämääritelmän keventämistä ja sitä, että eri viranomaiset käyttäisivät samoja kriteerejä. Liian tiukka yrittäjäksi tulkitseminen vaikeuttaa myös sivutoimiseksi yrittäjäksi lähtemistä.

Asiasanat: