Yrittäjän työttömyysturva

Myös ammatinharjoittajana ja yrittäjänä voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta.

Vakuuttaminen tapahtuu yrittäjien omassa työttömyyskassassa, esimerkiksi Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassassa (AYT), johon kaikki yrittäjät voivat liittyä. Liity AYT-kassaan kolmen kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä, tällöin ansioturvaasi ei tule katkosta. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä työttömyyskassasta eroamisesta.

Yrittäjäasemassa olevalla ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan palkansaajakassasta, kun yritystoiminta on kestänyt yli 18 kuukautta. Erottuaan palkansaajakassasta hän maksaa ainoastaan TEKin jäsenmaksua.

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka on:

  • YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen                                                                       
  • TyEL-vakuutettu johtava osaomistaja: johtavaksi asemaksi katsotaan pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet, toimitusjohtaja sekä tasaomisteisen yhtiön osakkaat, joista kullakin on vähintään 15 prosentin omistusosuus.
  • TyEL-vakuutettu perheyrityksessä (omistus vähintään 50 %) työskentelevä, samassa taloudessa asuva perheenjäsen: puoliso (myös avopuoliso), lapset ja lastenlapset sekä omat vanhemmat ja isovanhemmat

Yrittäjyyden on lisäksi oltava laajuudeltaan olennaista eli eläkevakuutuksen (YEL/ MYEL) vahvistetun vuosityötulon tulee olla vähintään 12 564 euroa vuodessa (vuonna 2017). Yrityksestä nostettavan bruttoansion (TyEL-palkka) on oltava vähintään 1 047 euroa kuukaudessa.

Jos olet kassasta eronnut yrittäjä, sinun on takaisin palkansaaja-asemaan siirtyessäsi ilmoitettava TEKin jäsenrekisteriin haluavasi uudelleen IAET-kassan jäseneksi.