Julkisen sektorin sopimukset

Julkisella sektorilla (valtio, kunta, yliopistot ja kirkko) TEKin jäsenten palvelussuhteen ehdoista ja palkkauksesta neuvottelee pääsopijajärjestönä akavalainen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Valtiosektori

Valtion virka- ja työehtosopimuksesta neuvotellaan yhdessä Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. Pääsopijajärjestöjä ovat oma järjestösi JUKO (Akava) sekä Palkansaajajärjestö Pardia (STTK) ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK).

Valtion virka- ja työehdot 2014-2017  (Valtionvarainministeriön sivuilla)

Yliopistosektori

JUKO neuvottelee yliopistojen työehtosopimuksesta Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn (Akava) lisäksi Palkansaajajärjestö Pardia (STTK) sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK).

Yliopistojen työehtosopimus

Kuntasektori

Kunnissa ja kuntayhtymissä työsuhteen ehdot määräytyvät sen mukaan, mikä on työntekijän tai viranhaltijan toimenkuva. Kunta-alan virkaehtosopimuksesta neuvotellaan työnantajan, KT Kuntatyönantajat, kanssa.  Kunta-alan työehtosopimuksia on yhteensä neljä.

KVTES = Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2014-2016
OVTES = Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2014-2016
TS = Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2014-2016
AVAINTES = AVAINTA ry:n tes (ent. PTYTES ja PTYOTES) / palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2014-2017
AVAINOTES = AVAINTA ry:n opetusalan tes / palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimus 2014-2017
Lääkärisopimus (LS) = Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2014-2016

Kirkko

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus sekä erillissopimukset 2017

Muita työehtosopimuksia (mm. tietoalat)

Asiasanat: