Jäsenmaksualennukset

Tästä löydät jäsenmaksualennuksen perusteet ja hakuohjeet.

TEKin jäsenmaksusta voi saada alennusta alla mainituilla perusteilla, kunhan vuosittainen jäsenmaksu ei laske alle vähimmäisjäsenmaksun. Vähimmäisjäsenmaksu on IAET-kassaan kuuluvilta 150,00 €/v (12,50 €/kk) ja kassaan kuulumattomilta 45,00 €/v (3,75 €/kk) (vähimmäismaksua ei voi maksaa erissä).

Alennusta jäsenmaksuun voi hakea heti kun peruste on voimassa, mutta kuitenkin ehdottomasti aina 31.12. mennessä. Alennusperusteen yhtäjaksoinen vähimmäiskesto on kolme kuukautta, jota lyhyemmille palkattomille kausille (esim. kolmen viikon isyysvapaa) ei alennusta myönnetä. Mikäli alennusperuste päättyy ennen sille myönnettyä loppupäivämäärää,  on asiasta ilmoitettava jäsenrekisteriin jäsenmaksutietojen päivittämiseksi (jasenrekisteri(ät)tek.fi).

Alennusta jäsenmaksuun haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi hakija, alennuksen peruste sekä alku- ja loppupäivämäärät. Hakemukseen on liitettävä asiakirja, jolla osoitetaan maksualennuksen syy; tarkempi tieto tarvittavasta asiakirjasta löytyy alla olevasta listasta. Hakemus toimitetaan jäsenrekisteriin joko sähköpostitse jasenrekisteri(ät)tek.fi (subject: J%C3%A4senmaksualennus)  tai postitse osoitteeseen: Info JÄSEN Tekniikan Akateemiset TEK 5005134, 00003 VASTAUSLÄHETYS.

Alennuksen myöntämisestä ilmoitetaan kirjallisesti.

Osa-aikaiset vapaat (esim. osa-aika eläke, osittainen hoitovapaa, osa-aikatyö) eivät oikeuta jäsenmaksualennukseen.

Puolisoalennus

TEKin täysjäsenelle, jonka avio-/avopuoliso on TEKin täysjäsen, voidaan myöntää 69 € alennus täysjäsenmaksusta (5,75 €/kk).
Vain täyden hinnan maksava puoliso saa Talentumin jäsenetulehdet.
Hakemuksessa on oltava hakijan ja puolison nimi, syntymäaika ja osoite.
Alennus astuu voimaan hakemista seuraavan kuukauden alusta.

Työttömyys tai lomautus

Hakemukseen on liitettävä kopio viimeisimmästä maksuilmoituksesta (IAET-kassa, Kela tms). IAET-kassa tai Kela eivät saa luovuttaa tietoja etuudensaajista liitoille.

Alennuksen saamisen edellytyksenä on etuuden saaminen työttömyyskassasta tai Kelasta ja se myönnetään aina enintään kunkin kalenterivuoden loppuun asti kerrallaan.

Alennus voidaan myöntää myös lyhyemmistä lomautusjaksoista. Kunkin yksittäisen jakson tulee kuitenkin olla vähintään 30 päivän mittainen ja kalenterivuoden aikana jaksoista tulee kertyä vähintään kolme kuukautta. Näitä alennuksia haetaan takautuvasti kun vähimmäiskesto 3 kuukautta on täyttynyt,  kuitenkin viimeistään 31.12. mennessä.
 

PerhevapaaT

Hakemukseen on liitettävä kopio Kelan äitiys - ja vanhempainrahapäätöksestä tai kotihoidontukipäätöksestä.
Alennus myönnetään ajalle, jolta työnantaja ei maksa palkkaa.

Palkaton päätoiminen opiskelu

Hakemukseen on liitettävä kopio esimerkiksi opinto- tai koulutustukipäätöksestä.
Alennus myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Vuorotteluvapaa

Hakemukseen on liitettävä todistus työnantajan kanssa tehdystä vuorotteluvapaasopimuksesta.

Pitkäaikainen sairaus

Hakemukseen on liitettävä todistus palkattomasta sairausloma- ajasta.
Alennus myönnetään palkattoman sairausloman ajaksi, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Varusmies- tai siviilipalvelus

Hakemukseen on liitettävä kopio palvelukseenastumismääräyksestä.
Alennus myönnetään varusmiespalvelun kohdalla 6 kuukaudeksi ja siviilipalvelun 12 kuukaudeksi ellei palveluksen kesto käy ilmi hakemuksesta.

Asiasanat: